Issue 2017 2(33)

Full issue (.pdf)

Content

SCIENTIFIC ARTICLES

 

Андрушків Б. М., Кирич Н. Б., Погайдак О. Б., Співак С. М., Шерстюк Р. П. Особливості підвищення професійного рівня кадрів готельно-ресторанного бізнесу та соціальне страхування працюючих в умовах євроінтеграційних перетворень


Антонюк В. П. Структурні зрушення в національній економіці як загроза для сталого розвитку України


Білопольський М. Г., Чигарьов Д. В. Напрями управління ефективністю при забезпеченні стратегічного розвитку підприємства


Борейко В.І. Постіндустріальні перспективи економіки України

Гриценко С І. Забезпечення конкурентоспроможності країни в контексті стратегії інновацій та модернізації промисловості


Гуцалюк О. М. Теоретико-методологічне забезпечення формування механізму управління корпоративними інтеграційними процесами


Єфременко В. В. Управлінські аспекти підприємницької діяльності в будівництві з урахуванням пріоритетів сталого розвитку


Жуков С. А., Кобаль М. В. Підвищення ефективності підготовки менеджерів в умовах інноваційної економіки за допомогою інтерактивних методів


Зайцев В. Є. Митна політика України в контексті євроінтеграційних відносин


Іванов С. В., Харазішвілі Ю. М. Інноваційні фактори розвитку транспортної системи України


Івченкова О. Ю., Літвиненко Ю. Д. Існуючі методи оптимізації фінансування інвестиційної діяльності підприємств


Карпенко Ю. В. Особливості розвитку відносин власності у сфері туризму в умовах модернізації економіки

Колтунович А. С. Анализ основных тенденций и секторальных особенностей водопользования в условиях структурирования экономики


Куриляк М. Ю. Трансформація євроінтеграційних намірів України в контексті брекзиту


Латишева О. В., Титаренко О. Д. Особливості використання імітаційного моделювання для оцінки ризиків інвестиційних проектів промислового підприємства


Ляшенко В. І. Важливість реформування локальних ринків житлово-комунального господарства в умовах економічної кризи в Україні


Островецький В. І. Акцизне регулювання виробництва та обігу тютюну і тютюнових виробів в Україні


Петрик І. В. Оптимізація продуктивності бізнес-процесів мережі поставок за допомогою доцільно вибраного аутсорсера


Точонов І. В., Гордієнко В. В., Токарева Л. М. Напрями стратегічного планування розвитку територій Донецької області


Трушкіна Н. В., Кочешкова І. М. Нормативно-правове регулювання розвитку сфери управління відходами в Україні


Шевцова Г. З., Швець Н. В. Кластеризація хімічної промисловості: європейський досвід та уроки для України

 

НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Белопольский Н. Г., Волошин В. С., Кленин О. В. О системном кризисе в Украине и путях выхода из него


Виногоров Г. Г. Совершенствование классификации видов отчетности


Ляшенко В. І., Толмачова Г. Ф., Колєснікова Г. В. Інституційне забезпечення дерегуляції підприємницької діяльності в Україні у 2015-2017 рр.


Усоский В. Н. Тенденции развития экономики Беларуси и денежно-кредитная политика национального банка страны в 2010-2016 гг.

 

DEBATING SOCIETY

Сталкер Ів. Ан. Ті. Феномен кардинала Гузара

 

OUR JUBILEARS

Директору інституту економіки промисловості НАН України, Президенту Академії економічних наук України, академіку НАН України Олександру Івановичу Амоші – 80!

 

До 70-річчя віце-президента Академії економічних наук України, доктора економічних наук, професора Юрія Володимировича Макогона