Issue 2017 1(32)

Full issue (pdf)


ЗМІСТ

НАУКОВІ СТАТТІ

Білопольський М.Г., Філіпішина Л.М.
Модель взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем на етапі побудови стійкого розвитку бізнесу та суспільства

Брюховецкая Н.Е., Булеев И.П.
Конкуренция и соревнование в условиях инновационного развития предприятий

Анісімова О.В.
Ефективність застосування інновацій у сфері охорони ґрунтів: сутність і види

Богуцька О.А., Брюховецький Я.С.
Оцінка рівня інвестиційно-інноваційної активності у взаємозв’язку з політикою інтелектуалізації та мотивації праці персоналу промислових підприємств

Васильківський Д.М., Войнаренко М.П., Нижник В.М.
Кластерна політика як чинник підвищення ефективності функціонування соціально-економічних систем

Верезубова Т.А., Бельский А.Б., Цагойко А.А.
Интернет-доходы физических лиц: тенденции и перспективы развития

Гриценко С.І.
Можливості маркетингу та логістики в сталому розвитку регіонів України

Єрфорт І.Ю., Збаразська Л.О.
Політика Китаю щодо розвитку smart-промисловості

Заруцкая Е.П., Осадчая Н.В., Ченцов В.В.
Пути активизации инновационной политики в Украине

Иванов С.В., Вишневский А.С.
Электронные платформы как инструмент модернизации экономики Украины

Карпенко Ю.В.
Парадигма модернізації економіки: становлення та розвиток

Квилинский А.С.
Делегирование компетенций как фактор развития финансового сектора

Костін Ю.Д., Телегін В.С.
Ціноутворення на ринках електроенергії

Падерін І.Д., Горященко Ю.Г., Романов О.В.
Інтелектуальний бізнес як важливий напрям інноваційного розвитку підприємств

Пожуєва Т.О.
Бюджетування як напрямок удосконалення системи управління діяльністю підприємств

Рогоза М.Є., Кузьменко О.К.
Модернізація економіки України у контексті неоіндустріальних перетворень

Солоха Д.В., Бєлякова О.В.
Основні підходи формування організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку

Сохнич А.Я., Сохнич С.А.
Методологічні напрями формування вартості земельних ресурсів

Сушко М.Ю.
Аналіз сучасного стану розвитку промислової галузі України

Ткаченко А.М., Бакута А.В.
Управління трудовим потенціалом підприємства та підвищення ефективності його використання

Трушкіна Н.В.
Формування системи контрактних взаємовідносин вугледобувного підприємства зі споживачами вугільної продукції

Харазішвілі Ю.М., Прокопенко Р.В., Ляшенко В.І.
Неформальна складова в структурі регіональної економіки: спроба моделювання та оцінки

Шевченко А.І.
Cталий розвиток залізничного транспорту України з позицій економічної безпеки

Столяров В.Ф., Артеменко Д.М.
Удосконалення методики визначення ринкової вартості комерційного банку на основі порівняльного підходу в рамках методу ринку капіталу

НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Кленін О.В., Білопольський М.Г.
Стратегічний консалтинг в системі управління розвитком підприємства: ретроспектива та перспективи

Лернер Ю.И.
Проектирование экономических ситуаций для достижения эффективного функционирования предприятия

РЕЦЕНЗІЇ

Пивоваров М.Г.
Рецензія на колективну монографію «Стратегічне управління підприємствами малого та середнього бізнесу промислового регіону»

ОФІЦІЙНИЙ ВІДДІЛ

Звіт президії АЕН України на щорічних загальних зборах 12-13 травня 2017 р.

Рогоза М.Є.
Інформація про роботу Полтавського обласного відділення АЕНУ

П О С Т А Н О В А загальних зборів Академії економічних наук України по звіту Президії про роботу АЕН України з 13 травня 2016 р. по 12 травня 2017 p.

Орієнтовний зміст монографії "ЧИ ПОТРІБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНІ МАЙБУТНЬОГО?"

НАШІ ЮВІЛЯРИ

До 70-річчя академіка-засновника Академії економічних наук України, доктора економічних наук, професора Богдана Миколайовича Андрушківа

До 85-річчя академіка-засновника Академії економічних наук України Григорія Олександровича П’ятаченка

До 80-річчя професора, доктора економічних наук Миколи Миколайовича Якубовського: відомий вчений, педагог, дослідник

ПАМ’ЯТІ КОЛЕГ

Памяти выдающегося учёного-организатора члена-корреспондента НАН Украины Анатолия Петровича Савченко