Issue 2015 2(29)

Full issue (pdf)


CONTENT

НАУКОВІ СТАТТІ

Борейко В.І.
Шляхи виведення заробітної плати з «тіні»

Бутенко А.И., Уманец Т.В., Сараева И.Н.
Оценка уровня доступности финансовых ресурсов для малого и среднего предпринимательства

Винограденко С.О.
Підвищення рівня концентрації як основа інтенсифікації використання земельних ресурсів сільгосппідприємств

Каткова Н.В., Матушевська О.А., Бурлан С.А.
Оцінювання економічної стійкості суднобудівних підприємств: критерії і показники

Ковалев В.Н.
Научные предпосылки формирования социальной модели управления экономикой государства

Коваль О.П.
Щодо окремих новацій проекту Трудового кодексу України

Кузьменко Л.М., Солдак М.О.
Міжрегіональне співробітництво як фактор забезпечення розвитку території

Кукурудза І.І.
Європейська економічна інтеграція України: необхідність і можливі наслідки

Літовченко Б.В.
Глобалізація і розвиток відповідальності національного менеджменту

Макогон Ю.В.
Стратегия возрождения экономики Донецкой области в пост-кризисный период в условиях глобализации

Мальчик М.В., Мартинюк О.В.
Парадигма формування та розвитку «зеленого маркетингу» в сучасних умовах

Мохненко А.С.
Система принятия управленческих решений на предприятии в условиях экономического кризиса

Осадча Н.В., Галясовська О.В.
Методи наукових досліджень при використанні інструментів антидемпінгових заходів в Україні

Падерин И.Д.
Производственная программа как основа динамичной системы планирования деятельности промышленного предприятия в современных условиях

Петренко Ю.О.
Фінансово-бюджетне управління розвитком місцевих соціально-економічних систем в Україні

Покатаєва О.В., Дерев’янко О.В.
Оцінка ефективності діяльності комерційного банку з використанням методу когнітивного моделювання

Рябоконь О.О.
Формування податкових надходжень місцевих бюджетів в умовах фіскальної децентралізації та шляхи їх оптимізації

Сєріков А.В.
Оцінка й управління людським потенціалом особистості

Сохнич А.Я., Кульбака В.М.
Інфраструктурна перебудова економіки України в умовах фінансової та соціально-політичної кризи

Тараш Л.І., Петрова І.П.
Узагальнення практики використання форм державно-приватного партнерства

Ткаченко В.А.
Інституціональні підходи щодо організації складних саморегулюючих соціально-економічних систем

Федорова Ю.В.
Глобализация: экономический аспект

Харазішвілі Ю.М.
Стан та стратегічні орієнтири інвестиційно-інноваційної безпеки України

Холод С.Б., Войт С.М.
Критерії ефективності управління у складних саморегулюючих соціально-економічних системах мезорівня

Чигарьов Д.В.
Сутність ефективності діяльності суб’єкта господарювання

Чорний Р.С.
Особливості демографічного розвитку Волинської та Рівненської областей у контексті глобальних демографічних тенденцій

Шаховалова Є.О.
Економічна сутність, форми, методи і джерела фінансового забезпечення відтворення основних засобів підприємств

Шерстюк Р.П.
Імплементування інформаційної системи інноваційно-логістичного механізму управління ефективною діяльністю промислового підприємства як важіль стратегічного оновлення виробництва

Кирич Н.Б., Мельник Л.М., Погайдак О.Б.
Сталий розвиток суб’єктів господарювання: сутність та фактори впливу (Європейські акценти)

НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Ильин С.Ю., Кочеткова И.А.
Современные тенденции развития маркетинговой деятельности организаций

Лернер Ю.И.
Управление рисками предприятия

ДИСКУСІЙНИЙ КЛУБ

Андрушків Б., Шерстюк Р.
Волонтерство, як прояв доброї волі, можливе у всіх сферах суспільного життя, у тому числі і в економічній науці!

Сталкер Ів.Ан.Ті.
Роль та місце волонтерів в сучасній «гібридній війні»

РЕЦЕНЗІЇ

Ляшенко В.І.
Сучасний погляд на вирішення проблеми удосконалення державного контролю за господарською діяльністю