Issue 2015 1(28)

Full issue (pdf)


CONTENT

З нагоди 90-річчя від дня народження ЧУМАЧЕНКА МИКОЛИ ГРИГОРОВИЧА

Аптекар С.С.
Вчений, вихователь, Людина

Булеев И.П.
Спасибо Вам, Великий Учитель!

Кіндрацька Л.М.
Рівновага прочитаного і узагальненого у наукових дослідженнях (приклад М.Г. Чумаченка)

Нєбрат В.В.
Наукова діяльність академіка М.Г. Чумаченка й актуальні проблеми сьогодення

Шпанковська Н.Г., Кучеренко Р.П.
Творчий внесок академіка М. Г. Чумаченка в економічну теорію і господарську практику

НАУКОВІ СТАТТІ

Андрушків Б., Кирич Н., Погайдак О., Стойко І., Шерстюк Р.
Контрейлерні перевезення - перспективи розв’язання проблеми в Україні (Шляхи удосконалення транспортного обслуговування в умовах гібридної війни)

Булеев И.П.
Экономика Украины на современном этапе: институциональный аспект

Бутенко А.І., Шлафман Н.Л.
Методологічні засади подолання диспропорцій розвитку підприємницького сектору як складової сталого розвитку економіки України

Вишневский А.С.
Стратегическое планирование: экстравертная и интровертная установки стратега

Головинов О.Н.
Инновационные кластеры: вопросы теории и практики

Драчук Ю.З., Кочешкова І.М., Трушкіна Н.В.
Удосконалення нормативно - правового забезпечення інноваційного розвитку вугільної промисловості

Іванов С.В.
Підходи до ухвалення організаційних рішень і вибору фінансової стратегії підприємства

Іванова М.І.
Концептуальні підходи до визначення дефініції «логістика»

Кір’ян Т.М., Шаповал М.С.
Визначення впливу різноманітних видів, форм зайнятості та безробіття населення на стан національного ринку праці

Ковалев В.Н.
Определяющая роль закона равновесия в развитии природы и общества: социально-экономический аспект

Малюта Л.
Діагностика інтелектуально-кадрової складової забезпечення економічної безпеки машинобудівних підприємств

Маца К.А., Карпенко Н.Н.
Экологическая модернизация: сущность, основные направления

Мовчан О.М.
Особливості організації інноваційної діяльності в Україні з урахуванням соціально-економічного розвитку регіонів

Надич А.Б.
Дополнительные денежные системы: зарубежный опыт и возможности его использования в промышленных регионах в условиях децентрализации

Осадча Н.В.
Активізація інноваційної діяльності в наук- і технопарках як виклик глобальної економіки

Пілюшенко В.Л., Дубницький В.І.
Особливості стратегічного управління підприємством інноваційно-маркетингової орієнтації на промисловому ринку

Пожуєва Т.О.
Антикризове управління - головна складова інноваційної діяльності та формування конкурентного потенціалу підприємства

Рогоза М.Є., Івченко Є.І., Божко В.І.
Забезпечення високого рівня операційної діяльності у системах управління на основі інформаційно-технологічного сервісного підходу

Сталінська О.В.
Стратегічне планування діяльності промислового підприємства

Тараш Л.І., Петрова І.П.
Світові та європейські тенденції розвитку державно-приватного партнерства у визначенні пріоритетних сфер застосування

Ткаченко А.М.
Зарубіжний досвід формування кадрового потенціалу

Толмачова Г.Ф.
Мале і середнє підприємництво як чинник виходу економіки Донбасу з кризи

НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Буриев Х.Т.
Повышение роли строительного комплекса в системе национального хозяйства республики Узбекистан

ДИСКУСІЙНИЙ КЛУБ

Андрушків Б., Погайдак О., Кирич Н.
Чим відповість АЕН України на виклики сьогодення?

Сталкер Ів.Ан.Ті.
Синергетика та варіанти сучасної війни

ОФІЦІЙНИЙ ВІДДІЛ

Звіт президії АЕН України на щорічних загальних зборах 22-23 травня 2015 р.

П О С Т А Н О В А загальних зборів Академії економічних наук України по звіту Президії про роботу АЕН України з 16 травня 2014 р. по 23 травня 2015 p.

НАШІ ЮВІЛЯРИ

З нагоди 85 річчя з дня народженняі 60 річчя науково-педагогічної діяльності академіка АЕН України, доктора економічних наук, професора Ковальова Валерія Миколайовича

З нагоди 75 річчя з дня народження академіка АЕН України, доктора економічних наук, професора Булєєва Івана Петровича

З нагоди 70 річчя з дня народження і 50 річчя наукової діяльності академіка НАН України Гейця Валерія Михайловича

70 лет доктору экономических наук, профессору, академику Академии экономических наук Украины Дубницкому Владимиру Ивановичу