Редакційна рада

О. І. Амоша, акад. НАН України (голова ради);
В. М. Геєць, акад. НАН України (заступник голови);
Б. В. Буркинський, акад. НАН України;
В. П. Вишневський, акад. НАН України;
В. К. Мамутов, акад. НАН України;
П. Т. Саблук, акад. НААН України;
В. М. Бородюк, чл.-кор. НАН України;
М. П. Войнаренко, чл.-кор. НАН України;
В. С. Савчук, чл.-кор. НАН України;