Редакційна колегія

акад. НАН України О. І. Амоша (головний редактор);
д-р екон. наук Б. М. Андрушків;
д-р екон. наук М. Г. Білопольський (заступник головного редактора);
д-р екон. наук Н. Ю. Брюховецька;
акад. НАН України Б. В. Буркинський;
акад. НАН України В. П. Вишневський;
д-р екон. наук Ю. С. Залознова;
д-р екон. наук Л. М. Кузьменко;
д-р екон. наук В. І. Ляшенко (відповідальний редактор);
д-р екон. наук О. Ф. Новікова;
д-р екон. наук Ю. В. Макогон;
д-р екон. наук Ф. Ю. Поклонський;
д-р екон. наук М. Є. Рогоза;
д-р екон. наук Є. В. Савельєв (заступник головного редактора);
д-р екон. наук Ю. М. Харазішвілі;
д-р екон. наук В. А. Ткаченко;
д-р екон. наук Л. Г. Червова;
д-р екон. наук М. М. Якубовський.