Випуск 2019 1(36)

Випуск цілком (.pdf)

ЗМІСТ

 НАУКОВІ СТАТТІ

Антонюк В. П.
СУЧАСНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СФЕРІ ВИЩОЇ І ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ЯК РЕАКЦІЯ НА ПОТРЕБИ РИНКУ ПРАЦІ

Борейко В. І.
ВПЛИВ ДЕФІЦИТУ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ

Брюховецька Н. Ю., Булєєв І. П.
РЕСУРСИ І МЕХАНІЗМИ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Гітіс Т. П., Романенко Є. В., Однораленко Т. О.
ВИЗНАЧЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ОБ’ЄКТИВНИХ ОБМЕЖЕНЬ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В ЕКОНОМІЧНОМУ АСПЕКТІ

Гриценко С. І.
МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ЦІННОСТЕЙ ЕКОЛАНЦЮГА ПОСТАЧАНЬ ЯК ДОМІНАНТА ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ КЛАСТЕРІВ

Дубницький В. І., Науменко Н. Ю.
МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ

Жуков С. А., Дюгованець О. М., Балко О. Ю.
МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ: РОЛЬ, СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В ПЕРІОД СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОТРЯСІНЬ

Кондратенко О. О., Першень Н. А.
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Кучер А. В.
ОЦІНКА Й КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ СТАЛОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Латишева О. В, Підгора Є. О., Бохонок Л. М.
СУТНІСТЬ ТА ПРОЦЕДУРА ПЛАНУВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ СИСТЕМИ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Макогон Ю. В.
ВНУТРІШНІЙ РИНОК МЕТАЛУРГІЇ УКРАЇНИ ТА КОНЦЕНТРАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ЦІЄЇ ГАЛУЗІ

Мішура В. Б., Касьянюк С. В., Петренко Ю. О.
НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Осадча Н. В., Ляшенко В. І., Галясовська О. В., Дзюба С. В.
ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПОРТУ АГРОПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ ТА ПРИДНІПРОВСЬКОМУ РЕГІОНІ

Перебийніс В. І., Рогоза М. Є., Косарева Т. В., Перебийніс Ю. В.
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ В КОНТЕКСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Петрушенко М. М.
ЕКОЛОГІЧНА КОНФЛІКТНІСТЬ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ: ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

Попко О. В.
МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СВІТОВОГО РИНКУ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА МІСЦЯ УКРАЇНИ В НЬОМУ

Саблук П. Т.
ЗАВДАННЯ СПЕЦІАЛІСТІВ З ОБЛІКУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ АГРАРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Савельєв Є. В., Куриляк В. Є., Лизун М. В., Ліщинський І. О.
КОНЦЕПЦІЯ «ВИШЕГРАДСЬКА ЧЕТВІРКА + УКРАЇНА»: РЕАЛЬНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ

Сидорчук О. Г.
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Сохнич А. Я., Якимчук А. Ю., Казаченко Л. М.
УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ: ОЦІНЮВАННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Ткаченко Н. М.
МІНІМАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА, ЗМІНИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ ТА РОЗМІР СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ, НА РІВЕНЬ ЖИТТЯ

Топалова І. А.
КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ГАЛУЗІ ПРОМИСЛОВОСТІ В РЕГІОНІ: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ

Трифонова О. В., Трушкіна Н. В.
СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ

Уніят А. В.
ІНКЛЮЗИВНІСТЬ ЯК КЛЮЧОВИЙ ПРІОРИТЕТ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В СТРАТЕГІЇ «ЄВРОПА – 2020»

Харазішвілі Ю. М.
СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РІВНЯ ЖИТТЯ ТА РІВНЯ ОСВІТИ ЯК ОСНОВА ІСНУВАННЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В УКРАЇНІ

Шевченко Н. Ю., Замула В. В.
КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ АЛГОРИТМІВ ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ СЛУЖБИ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ІНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРА

Шелеметьєва Т. В.
РОЗВИТОК ВНУТРІШНЬОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ ЯК ОБ’ЄКТА УПРАВЛІННЯ

Задорожна О. Г.
ЦІННІСНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ФОРМАТ ПОРЯТУНКУ ВІД СУЇЦИДНОГО ІНТЕЛЕКТУАЛІЗМУ

ПОКЛОНСЬКОМУ ФЕДОРУ ЮХИМОВИЧУ – 90 !