Про журнал

Розвиток економіки і зміцнення суспільного господарського порядку є однією з першорядних задач стабілізаційних процесів в Україні. Саме такій широкій проблематиці досліджень у сфері економічної науки присвячене нове видання –  науковий щорічник “Вісник економічної науки України”. Засновники журналу – Академія економічних наук України та Інститут економіки промисловості НАН України. Поява такого наукового видання закономірна, оскільки давно вже склалася потреба в міжгалузевих економічних дослідженнях. Постановою ВАК України № 3-05/11 від 15.12.2004 р. журнал включено до переліку фахових видань.

Сподіваємося, що журнал продовжить традиції інтеграції академічної та вузівської науки з практикою, буде сприяти поширенню досвіду наукової, науково-педагогічної та виробничої діяльності, становленню кадрів вищої кваліфікації.

Наш передплатний індекс в каталозі “Укрпошти” — 01201.